+30 2414 003039 (Gr)  +30 212 213 3744 (Gr)  +357 22 030278 (Cy)   [email protected]

δασ1 620x420

Τα δάση μπορούν να επηρεάσουν δραστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελώντας ένα από τα λίγα μέσα για την προώθηση της πράσινης οικονομίας και τη βελτίωση του βιοπορισμού. Παράλληλα, αποτελούν τη λύση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της ποιότητας νερού και την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Από περιβαλλοντική άποψη, τα δάση προσφέρουν ποικίλες οικοσυστημικές υπηρεσίες: συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών (από τη διάβρωση), συμμετέχουν στον κύκλο του ύδατος και ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα (κυρίως μέσω της εξατμισοδιαπνοής), καθώς και το παγκόσμιο κλίμα (κυρίως με την αποθήκευση άνθρακα).

http://greenagenda.gr/%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%B7-m%CE%AF%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B7/

image home 900 500 v1 optimized

 

Τα Environmental Awards 2016 είναι τα βραβεία που για 4η χρονιά αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές αξιοποίησης Διαδικασιών και Πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, καθώς και καινοτόμα βιώσιμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

http://www.environmentalawards.gr/

EUTR

Την Παρασκευή 30/9, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων σχετικά με τον κανονισμό 995/2010 (EUTR), για όσους διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά και υποχρεούνται να εφαρμόσουν ένα σύστημα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Η αξιολόγηση και η διατήρηση ενός τέτοιου συστήματος με την συμβολή ενός κοινοποιημένου φορέα παρακολούθησης (Αρ.4 παρ.3 και Αρ.8 του κανονισμού) αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κανονισμου.

Η BM TRADA είναι ένας από τους 13 κοινοποιημένους φορείς παρακολούθησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτήρηση της εφαρμογής του συστήματος δέουσας επιμέλειας, βάσει του δημοσιευθέντος εθνικού καταλόγου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CuNA0VA73ak%3D&tabid=587&language=el-GR

H Exova BM TRADA σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών διοργάνωσαν με επιτυχία το εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Πιστοποίηση Εσωτερικού Επιθεωρητή ISO 9001:2015», για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, διάρκειας 12 ωρών.

Seminars

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος κατανόησαν τις βασικές αρχές ενός συστήματος ISO 9001:2015 καθώς επίσης και τις διαφορές με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2008.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαίου στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ. Εισηγητές του προγράμματος ήταν οι κκ, Θεόδωρος Χατσιόπουλος, γενικός Διευθυντής της Exova BM TRADA σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, επικεφαλής Επιθεωρητής ISO 9001, ISO 22000, BRC, RSPO και UTZ & Χρήστος Καραμήτσιος, υπεύθυνος εκπαίδευσης της Exova BM TRADA σε Ελλάδα, Επιθεωρητής ISO 9001 και ISO 22000.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη των τμημάτων ποιότητας των εταιριών Del Monde, Animus, Cosmos Aluminum, Φρουτέλειον-Χατζησαλάτας καθώς και ανεξάρτητοι σύμβουλοι ποιότητας.
Οι συμμετέχοντες έλαβαν το σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου Εσωτερικού Επιθεωρητή ISO 9001:2015 από την BM TRADA.

Το φοινικέλαιο είναι ένα συστατικό ζωτικής σημασίας σε πληθώρα προϊόντων,από τρόφιμα μέχρι καλλυντικά και σαπωνοειδή.

supply chain rspo

Η ζήτηση του τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε χιλιάδες τόνους ετησίως πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει στην αλόγιστη καλλιέργεια και χρήση του επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.
Η BM TRADA είναι ένας από τους πρώτους φορείς παγκοσμίως, που στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη και την υπέυθυνη διαχείριση Φοινικελαίου, μέσω της πιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με το πρότυπο RSPO.

Στο φετινό Συνέδριο Ενεργειακής Απόδοσης έγινε αναφορά στους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ένα μοντέλο σωστής διαχείρισης της ενέργειας και να επωφεληθεί σε πολλαπλούς τομείς. Οι τρόποι αυτοί σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ενός συστήματος ISO 50001 συντελούν στην αξιοσημείωτη μείωση της καταναλισκώμενης ενέργειας, στην αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση κόστους παραγωγής & λειτουργίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Η BM TRADA, μέσω της πιστοποίησης ISO 50001, θέτει τις βάσεις για έναν σωστό και αποτελεσματικό σχεδιασμό στην ενεργειακή διαχείριση σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

http://www.energyefficiencyconference.gr/default.asp?pid=1&la=1

Σελίδα 2 από 2

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα